• Z zupełnie innej beczki
  • Mansplaining

    Business people talking together in the park

    Zjawisko nagminne, choć zdefiniowane dwa stulecia temu, tak rzadko wytykane w Polsce jako zachowanie niestosowne. Słowo mansplaining powstało z połączenia „man”-mężczyzna i „explaining”-wyjaśniać. Oznacza komentowanie lub tłumaczenie czegoś kobiecie, w protekcjonalny sposób przez mężczyznę. Często twierdzenia są upraszczane do granic możliwości i wygłaszane z założeniem, że druga strona nie ma zielonego pojęcia na dany temat. […]